Lyofilizované ovocia

Podstata procesu liofilizácie je v tom, že šťavnaté plodiny, ktoré chcú vysušiť, zamrazia, potom ich pri nízkom tlaku veľmi pomaly zohrievajú a zamrznutú vodu odstránia. Presnejšie, ľad sa premení na paru bez prechodu kvapalnou fázou.

 

Podrobnejší opis liofilizácie


Pri nízkom tlaku voda sublimuje: z ľadu sa pod vplyvom veľmi nízkeho tlaku zohrievaním nevytvorí voda, ale rovno para, vynechajúc kvapalné skupenstvo tekutiny. Teda produkt na sušenie sa musí najprv zmraziť, potom sa vo vákuovej komore musí tlak znížiť pod 6 milibarov. Nie je potrebné vysoké zahriatie, stačí len zabezpečenie  izbovej teploty a aj to len veľmi pomaly. Napríklad na to, aby zo zmrazenej jahody boli sušené jahody, je potrebných 20-24 hodín.

 

Sušenie mrazením má oproti tradičným sušeniam dve výhody. Prvá je, že plod nie je zaťažený veľmi vysokou teplotou, vďaka čomu sa jej vzácne zložky nepoškodzujú. Vitamíny sa nerozpadávajú, farba a chuť výrobkov zostáva a nepoškodzuje sa ani glukóza. Druhou veľkou výhodou je , že počas sušenia nie je ani na chvíľku prítomná tekutina, teda nedochádza k odparovaniu. Vďaka tomu sa spolu s vodou neodparujú z ovocia ani vzácne látky, ale v plnej miere sa v ňom uchovajú. A tak sa v neskorších štádiách výroby nemusí nič dodávať, čiže takto sušené plody neobsahujú žiadne pridané arómy, cukor, farbivá, umelé vitamíny alebo minerálne látky - všetko je prírodné.

Lyofilizované ovocia